NAIB Canselor Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM), Profesor Dato’ Dr. Mohd Noh Dalimin telah dilantik sebagai Pengerusi Majlis Peperiksaan Malaysia bagi tempoh selama tiga tahun mulai 9 Disember 2011.

Surat Cara perlantikan beliau telah ditandatangani oleh Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong, Al-Wathiqu Billah Tuanku Mizan Zainal Abidin Ibni Al-Marhum Sultan Mahmud Al-Muktafi Billah Shah.

Majlis Peperiksaan Malaysia (MPM) yang ditubuhkan pada 1 Februari 1980 di bawah Akta Majlis Peperiksaan Malaysia (1/8)Akta 225(3/8) ialah sebuah badan berkanun yang beroperasi di bawah naungan Kementerian Pelajaran Malaysia.

Majlis perasmian penubuhan MPM telah disempurnakan oleh Menteri Pelajaran Malaysia pada ketika itu, iaitu YB Dato” Musa bin Hitam pada 22 April 1980.

Matlamat penubuhan MPM adalah untuk mengelolakan peperiksaan-peperiksaan tertentu dan semua perkara lain yang perlu atau bersampingan dengan peperiksaan-peperiksaan itu.

Selain itu, penubuhan MPM juga bertujuan untuk merealisasikan pengendalian peperiksaan dalam Bahasa Malaysia sepenuhnya.

Hal ini bersesuaian dengan pelaksanaan dasar menggunakan Bahasa Malaysia sebagai bahasa pengantar dalam sistem pendidikan negara dari peringkat pendidikan rendah hingga peringkat pendidikan prauniversiti, iaitu tingkatan enam.

Antara aktiviti yang dilaksanakan oleh MPM dalam mengendalikan peperiksaan adalah seperti menyediakan peraturan dan skema peperiksaan, mengkaji, mengemaskinikan, dan menggubal sukatan pelajaran peperiksaan, menggubal dan menyediakan kertas soalan dan bahan peperiksaan, menyelaraskan pendaftaran calon peperiksaan serta menyelaraskan pengendalian peperiksaan dan pemarkahan skrip jawapan calon.

Seluruh AHLI MAJLIS PAPTI dan ahli-ahli pertubuhan mengucapkan tahniah kepada Profesor Dato’ Dr Mohd Noh Dalimin atas lantikan tersebut.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *