TAN SRI DATO SERI DR ALIES ANOR BIN ABDUL
Mantan Pengerusi Perbadanan PR1MA Malaysia
(Institut Keguruan Ilmu Pendidikan Medan &
Universiti Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau)
DATO MOHD NOOR YUSOF @ M. NOOR AZAM
Mantan Pengerusi Stesen Televisyen Malaysia Bhd (TV3)
(Universitas Indonesia Jakarta)
DATO ABDUL RAHMAN BIN DAUD
Mantan Presiden & CEO Felcra Berhad
(Institut Pertanian Bogor)
PROF EMERITUS TAN SRI DATO DR ABU BAKAR BIN HAMID
Mantan Pengerusi Agensi Berita Nasional (BERNAMA)
(Universitas Indonesia Jakarta)