PROF EMERITUS DATO DR MUHAMMAD BIN YAHAYA
Profesor Sains Fizik UKM
(Institut Teknologi Bandung – 1973)
PROF DR RAMELAH BINTI MOHAMED
Biologi. Kajian beliau pernah dibawa Angkasawan Negara ke angkasa.
(Institut Teknologi Bandung)
PROF DR JAMBARI BIN MOHD ALI (Allahyarham)
Profesor Sains Biologi
(Institut Teknologi Bandung – 1969)
PROF EMERITUS DATIN DR MARYATI BINTI MOHAMED
Profesor Biologi UTHM
(Institut Teknologi Bandung)
PROF DR ZHARI BIN ISMAIL
Profesor Sains Farmasi USM
(Institut Teknologi Bandung)